Als je een compleet Businessplan hebt, dan kun je deze direct via de website indienen. We beschrijven kort het proces dat daarna volgt:

Stap 1:

Neem de ingredienten van het businessplan op deze website door.

Stuur het businessplan per email naar >Just Capital

Stelt u er prijs op eerst een non-disclosure agreement (NDA) over een te komen, dan ontvangen wij voorafgaand graag eerst een kort introductiedocument van uw onderneming

aan de hand van dit introductiedocument ("teaser") beoordelen wij dan eerst of wij de volgende stap zullen maken.

Stap 2:

Indien uw businessplan binnen onze criteria valt, dan nodigen wij u uit voor een gesprek

Dit introductie gesprek duurt meestal 1½ -3 uur en is intensief

Stap 3:

Bij wederzijdse interesse bestudeert en analyseert >Just Capital de gedetailleerde financiële modellen 

Het analyse team stuurt de vragen en bevindingen toe

Stap 4:

De ondernemer beantwoordt de vragen en past het business model eventueel aan

Stap 5:

>Just Capital beslist over participatie

Stap 6:

Partijen onderhandelen de voorwaarden

Stap 7:

De participatie wordt geformaliseerd

ingredienten

Voor de juiste beoordeling van het businessplan heeft >Just Capital tenminste een aantal ingrediënten nodig.....

meer over de ingredienten