Financiering van een jonge groeiende onderneming gebeurt meestal in opeenvolgende fasen.

Fase 1 Financiering

Het extern financieren van je droom komt aan de orde als je goed zicht hebt op de verwachtingen en nadat je hebt berekend hoeveel financiering er nodig is tot aan het moment dat de onderneming op eigen kracht door kan groeien. Voor deze financiering kun je informal investors benaderen, maar >Just Capital kan hierin ook een goede partner zijn. Niet alleen kunnen wij een gedeelte van deze financiering verzorgen, we kunnen ook meedenken over de volgende fasen.

Fase 2 Financiering

Als een onderneming op eigen kracht zelf financiële middelen voor haar groei kan genereren, dan hoeven in principe geen nieuwe financiers te worden aangetrokken. Sommige ondernemingen willen echter bij succes hun groei versnellen. De onderneming is dan ook al meer waard geworden, waardoor een nieuwe investeerder financieel meer zal gaan bijdragen voor een kleiner aandeel in de onderneming. Deze investering zal dan ook volledig aan verdere expansie besteed worden. De investeerders voor deze fase zijn vaak groter en >Just Capital kan de onderneming met hen in contact brengen.

omvang participaties

Het fonds van >Just Capital selecteert jaarlijks een aantal veelbelovende ondernemingen

Lees verder